09 326 98 60
info@basisschool-kaz.be

onze visie.

In GO! basisschool atheneum Zottegem streven we naar het ontwikkelen van de talenten van elke leerling. Daaraan koppelen we de competenties van de 21ste eeuw zoals probleemoplossend denken, communiceren, kritisch en creatief denken, sociaal culturele vaardigheden, ICT basisvaardigheden … . We kiezen voor onderwijs dat onze leerlingen voorbereidt op de volgende stap in hun leven. Leerlingen nemen via zelfsturing hun leerproces in handen. De leerkracht leert hen eerst de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben. Naast instructor is onze leerkracht ook coach van de leerlingen.

3 sporen.

De kinderen kunnen gedifferentieerd op 3 sporen aan de slag met hun taken. Ze kunnen rekenen op extra instructie, begeleiding van zelfstandig werk of uitdagende opdrachten, al naar gelang hun eigen behoeften. Tijdens de coachingsgesprekken worden zij begeleid en bijgestuurd in het zelfgestuurd leren door hun coach, hun leerkracht. Het traditionele klaslokaal wordt vervangen door een instructielokalen en tal van flexibele leerruimtes binnen elke unit. Na de instructie kunnen leerlingen aan de slag in stille werkzones of samenwerken in een parlement.

traditie
en innovatie.

We combineren in onze vorm van onderwijs het beste van twee werelden: traditie en innovatie. Kennis en vaardigheden worden op een gestructureerde manier, met dag- en weekplanningen, aangebracht om ze bij nieuwe problemen te kunnen toepassen. Zo stomen wij onze leerlingen van vandaag klaar voor de uitdagingen van morgen

werking kleuterklassen.

Op het gelijkvloers, naast de glijbaan, bevindt zich de kleuterunit. Voor onze allerkleinsten is alles binnen handbereik, open ruimtes met een kampvuur per klas, een ingerichte jungle gym, een nestruimte voor rustmomenten, een crea zone voor creatieve uitspattingen en ook kleutertoiletten die rechtstreeks toegankelijk zijn zonder dat de kinderen de unit moeten verlaten. De peuters en kleuters beschikken over een eigen, unieke afgesloten speelplaats met speelheuvels in zacht rubber en een buitenklas in een groene omgeving. De grote open ruimte van de kleuterunit zorgt ervoor dat de jongste en oudste kleuters samen spelen, voor elkaar zorgen en van elkaar leren.

werking
lagere school.

We combineren binnen onze onderwijsvorm het beste van twee werelden: traditie en innovatie. Kennis en vaardigheden brengen we op een gestructureerde manier aan, met dag- en weekplanningen, om de opgedane kennis en vaardigheden bij nieuwe opgaven in de praktijk te brengen. Zo stomen wij onze leerlingen van vandaag klaar voor de uitdagingen van morgen.

De diversiteit aan ruimtes maakt het mogelijk om op een heel gevarieerde manier leerstof te verwerken. De leerlingen kunnen op deze manier ook veel actiever deelnemen aan hun leerproces. Ontmoet het team van leerkrachten en ontdek de werking van unit 2 en 3. Leerlingen van het 1e tot en met het 3e en leerlingen van het 4e tot en met het 6e leerjaar zitten elk in hun eigen unit op de eerste verdieping, verbonden door de bibliotheek, naast het klein atrium waar zich ook de crea zone bevindt. In de unit is het traditionele klaslokaal vervangen door instructielokalen en tal van flexibele leerruimtes binnen elke unit. Na de instructie kunnen leerlingen aan de slag in stille werkzones of kunnen ze samenwerken in een parlement of plaza.

werking kangoereklas.

De kangoeroewerking start in de kleuterklas, bij kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. In het eerste en tweede leerjaar wordt er ingezet op een klasinterne werking, er wordt dus in de klas verrijking aangeboden. Vanaf het derde leerjaar wordt er ook een kangoeroeklas buiten de klas aangeboden. De hoogbegaafde leerling sluit aan bij de kangoeroeklas als de binnenklasdifferentiatie onvoldoende blijkt te zijn. Ze komen op deze manier ook in contact met ontwikkelingsgelijken. Tijdens de kangoeroeklas wordt er ingezet op de moeilijkheden die hoogbegaafde leerlingen ondervinden. Dit wordt telkens grondig met de ouder(s) besproken.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate